Ыйык Куран

Ыйык Куран

Avisa Technologies
5 (1)
  • Ыйык Куран
  • Ыйык Куран
  • Ыйык Куран
  • Ыйык Куран
  • Ыйык Куран

Descrizione

Куран (ар. куран – окуу, «Кудайдын аяны») – исламдын ыйык китеби. Куранда Алла өз аянын пайгамбар Мухаммедге сөзмө-сөз айтып төгүп берет. Кудай жана дүйнө тууралуу чындыкты адамзатка айтып берүү үчүн пайгамбарлар аталган атайы адамдар тандалып алынган. Пайгамбарлардын эң кичүүсү Мухаммед болгон. Мухаммедге чейинки байыркы пайгамбарлар катары ислам дини иудаизмдин жана христианчылыктын ыйык пайгамбарларын тааныйт. Мисалы, Адам, Нук (Ной), Ибрагим (Авраам), Лот, Муса (Моисей), Давид, Сулайман (Соломон), Иса (Иисус). Бирок, аталган пайгамбарлардын окуусу алардын шакирттери тарабынан бурмаланып кеткен. Ошондуктан мусулмандар еврейлер менен христиандарды Кудайдын аянына эмес, «кагаздагы жазууга ишенген» адамдар деп аташат. Пайгамбарлардын ичинен Мухаммеддин гана окуусу бурмаланбаган туура окуу деп көр-сөтүшкөн. Исаны пайгамбар деп таануу менен ислам дини христиандардын Иисус Христос Кудайдын уулу деген окуусуна жана Ыйык Үчбирдикке (Троицага) каршы турат: Куранда «жалгыз Кудай балалуу боло албайт жана анын курбусу болбосо, Иисус кантип төрөлмөк», – деп белгиленген. Курандын негизин Мухаммед пайгамбардын акыл-насааттары, олуячылыктары, дин окуусу жана притчалары түзөт. Пайгамбар жазганды, окуганды билбеген сабатсыз адам болгон. Ошондуктан анын сөздөрү жана иштери жардамчылары тарабынан пальманын жалбырактарына жана таштын бетине жазылып алынган да, кийин кагаз бетине көчүрүлгөн. Мухаммеддин шакирттери ал тексттерди жаттап, эски араб поэзиясын көркөм окугандай кырааты менен айта билишкен.

коран на кыргызском – куран кыргызча – القران بالقيرغيزية – القرآن بالقيرغيزية – القرآن قيرغيزي – koran in kyrgyz

Puoi download Ыйык Куран gratis per Android. Veadug.com - portale multipiattaforma internazionale dei giochi e applicazioni mobili. Download Ыйык Куран gratis dallo sviluppatore Avisa Technologies e usala con piacere.

Ulteriori informazioni

Altre informazioni

  • Licenza Gratis
  • È necessario Android 4.0.3 e versioni successive
  • Categoria Libri e consultazione
  • Sviluppatore Avisa Technologies
  • Classificazione contenuti 3+