Veadug.com là một đa nền tảng tập trung vào trò chơi và ứng dụng cho Android, iOS và Windows.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một nền tảng để phân phối hợp pháp và minh bạch các ứng dụng và trò chơi, cung cấp dịch vụ mở và phổ biến để xuất bản trên các hệ điều hành Android, iOS và Windows. Để sử dụng dịch vụ Veadug.com, bạn không cần đăng ký hoặc tải thêm phần mềm.

Để cung cấp trò chơi và ứng dụng, chúng tôi chỉ sử dụng các nguồn chính thức. Nhờ đó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thiết bị của bạn.