Máy tính là một ứng dụng thực sự có thể thay thế máy tính bỏ túi của bạn. Tiết kiệm thời gian và công sức cho bạn. Ghi nhớ mọi thứ bạn tính toán và cho phép bạn xem lại bất kỳ lúc nào, giúp bạn mua sắm, làm bài tập về nhà, cân đối sổ séc hoặc thậm chí tính thuế. Và nếu bạn rời máy tính và làm việc khác, mọi thứ sẽ ở đây khi bạn quay trở lại. Bạn sẽ không bao giờ phải nhập... Đọc thêm
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android
Danh mục
Công cụ
Xếp hạng nội dung
3+
Nhà phát triển
digitalchemy.us