didUP Famiglia là ứng dụng di động mới của Argo Software cho phép bạn xem dữ liệu từ các tạp chí điện tử mà trường của bạn quyết định cung cấp cho các gia đình trong năm học này. Đọc thêm
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android, iOS
Danh mục
Giáo dục
Xếp hạng nội dung
3+
Nhà phát triển
argofamiglia.it