Google Meet - Kết nối, cộng tác và kỷ niệm một cách an toàn từ mọi nơi. Với Google Meet, bất kỳ ai cũng có thể tạo và tham gia cuộc gọi điện video chất lượng cao một cách an toàn cho các nhóm lên đến 250 người. Cuộc họp an toàn: Cuộc gọi điện video được mã hóa trong quá trình truyền và các biện pháp bảo mật của chúng tôi được cập nhật liên tục để tăng cường bảo vệ. T... Đọc thêm
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android, iOS
Danh mục
Doanh nghiệp
Xếp hạng nội dung
3+
Nhà phát triển
meet.google.com