Google Dịch là một dịch vụ web của Google được thiết kế để tự động dịch một đoạn văn bản hoặc một trang web sang một ngôn ngữ khác. Các tính năng của Google Dịch Dịch văn bản: Dịch giữa 108 ngôn ngữ bằng cách nhập. Nhấn để dịch: Sao chép văn bản trong bất kỳ ứng dụng nào và nhấn vào biểu tượng Google Dịch để dịch (tất cả các ngôn ngữ). Ngoại tuyến: Dịch ngoại tuyế... Đọc thêm
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android, iOS
Danh mục
Công cụ
Xếp hạng nội dung
3+
Nhà phát triển
translate.google.com