Hibapress‎ là ứng dụng chính thức và cũng là tờ báo điện tử đầu tiên ở Maroc. Ứng dụng chuyên nghiệp với các tính năng tuyệt vời cho người dùng, nó cho phép bạn nhận các sự kiện tin tức mới và độc quyền bất cứ lúc nào. Hibapress‎ là nguồn thông tin chính về Ma-rốc. Đọc thêm
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android, iOS
Xếp hạng nội dung
3+
Nhà phát triển
hibapress.com