K12Online

K12Online

k12online.vn

K12Online – phần mềm học và thi trực tuyến.

Tính năng chính của K12Online

  • Học trực tuyến.
  • Lớp học ảo.
  • Bài kiểm tra trực tuyến.
  • Bài tập về nhà.

Thêm thông tin

Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android, iOS
Danh mục
Giáo dục
Xếp hạng nội dung
3+
Nhà phát triển
k12online.vn

Xếp hạng ứng dụng

5,0
1 đánh giá
Xếp hạng ứng dụng này

Ứng dụng được đề xuất