Love Tester là công cụ dò tìm tình yêu cho phép bạn kiểm tra tình yêu miễn phí. Tìm tình yêu đích thực của bạn với máy tính tình yêu thú vị và độc đáo này. Bạn có muốn kiểm tra tình yêu của bạn? Chỉ cần viết tên của bạn và tên của người yêu của bạn và đánh bài kiểm tra! Người thử tình yêu sẽ quay lại với phần trăm tình yêu. Hài lòng với kết quả? Chia sẻ kết quả của bạn trên ... Đọc thêm
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android
Danh mục
Thông thường
Nhà phát triển
KeyGames Network B.V.
Xếp hạng nội dung
3+