Mạt chược - Mục tiêu là xóa bảng bằng cách xóa tất cả các cặp giống hệt nhau khỏi bố cục. Một cặp hợp lệ bao gồm hai ô "miễn phí" và "giống hệt nhau" (hoặc cùng loại). Chi tiết hơn, bạn có thể xóa một cặp ô nếu điều kiện sau được đáp ứng: Các ô giống hệt nhau (ví dụ: 4 và 4, tây và tây, v.v.) Tất cả các mùa và hoa có thể được kết hợp, chúng không nhất thiết phải g... Đọc thêm
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android, iOS
Danh mục
Câu đố
Xếp hạng nội dung
3+
Nhà phát triển
1bsyl.com