Trình chuyển đổi MP3

Trình chuyển đổi MP3

keerby.com
5,0

Trình chuyển đổi MP3 – chuyển đổi tất cả các tệp nhạc trên thiết bị Android của bạn.

Tất cả các định dạng đầu vào chính đều được hỗ trợ: Mp3, Flac, Wma, Ogg, Aac, Ac3, Ape, Wav, aiff.

Bộ chuyển đổi MP3 dễ dàng và nhanh chóng

 • Tùy chỉnh hoàn toàn định dạng đầu ra với tần số, tốc độ bit, kênh, thời gian bắt đầu và thời lượng có thể tùy chỉnh (đối với lựa chọn một phần) (Mua trong ứng dụng để mở khóa cài đặt chất lượng cao nhất).
 • Tạo và lưu các giá trị đặt trước của riêng bạn.
 • Dễ sử dụng và chuyển đổi nhanh chóng.
 • Chuyển đổi nền.
 • Thay đổi âm lượng mp3. Tăng hoặc giảm âm lượng.
 • Trình chỉnh sửa siêu dữ liệu. Chỉnh sửa thẻ MP3.
 • Chế độ hàng loạt có sẵn trong phiên bản cao cấp (mua trong ứng dụng). Xử lý hàng loạt cho phép bạn chọn một thư mục và tự động chuyển đổi tất cả các tệp có trong thư mục đó.

Chuyển đổi được hỗ trợ Trình chuyển đổi MP3

 • Chuyển Wma sang Mp3, Wma sang Aac.
 • Chuyển đổi MP3 sang Aac, MP3 sang Wma.
 • Chuyển đổi AAC sang Mp3, AAC sang Wma.
 • Chuyển đổi Flac sang Mp3, Flac sang Aac.
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android
Xếp hạng nội dung
3+
Nhà phát triển
keerby.com

Xếp hạng

5,0
1 đánh giá
Xếp hạng ứng dụng này