QuickShortcutMaker

QuickShortcutMaker

sika524

QuickShortcutMaker – ứng dụng này có thể tạo lối tắt cho ứng dụng từ danh sách các tác vụ được cài đặt trên điện thoại của bạn.

Ngay cả khi có rất nhiều ứng dụng được cài đặt, bạn vẫn có thể dễ dàng chọn một hoạt động. Bạn cũng có thể sử dụng QuickShortcutMaker để tìm ứng dụng bạn muốn khởi chạy.

Nếu bạn muốn sử dụng một ứng dụng mà bạn hiếm khi sử dụng, bạn có thể không có phím tắt cho ứng dụng đó. Như vậy, bạn có thể phải tìm kiếm ứng dụng trong danh sách nhiều ứng dụng. Ngay cả khi bạn biết tên của ứng dụng, rất khó để tìm thấy.

Trong tình huống này, QuickShortcutMaker sẽ giúp bạn tìm ứng dụng. Vui lòng thử!

Bạn có thể tạo lối tắt cho các màn hình cài đặt ẩn thường không có sẵn. Ngay cả khi bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong khi sử dụng ứng dụng này hoặc các phím tắt do ứng dụng này tạo ra, tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc đó.

Hãy nhớ sử dụng ứng dụng này và rủi ro của riêng bạn.

Thêm thông tin

Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android
Danh mục
Cá nhân hóa
Xếp hạng nội dung
3+
Nhà phát triển
sika524

Xếp hạng ứng dụng

5,0
1 đánh giá
Xếp hạng ứng dụng này

Ứng dụng được đề xuất