Nhiệt kế - đo nhiệt độ trong nhà hoặc ngoài trời mà trạm thời tiết địa phương của bạn nhận được. Nếu bạn thấy một nhiệt kế cổ điển thực sự với số đọc tương tự và kỹ thuật số, thang đo độ C và độ F và tùy chọn Trong nhà / Ngoài trời. Nó cũng có một nền thời tiết hoạt hình hiển thị các điều kiện thời tiết hiện tại bên ngoài. Lưu ý Nhiệt kế có thể đo và hiển thị nhiệt ... Đọc thêm
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android
Danh mục
Công cụ
Nhà phát triển
Trajkovski Labs
Xếp hạng nội dung
3+