Trình tải xuống video - dễ dàng tải video và nhạc trực tiếp từ Internet xuống thiết bị của bạn. Tất cả các định dạng đều được hỗ trợ. 100% miễn phí! Video Downloader tự động phát hiện video, bạn có thể tải xuống bằng một cú nhấp chuột. Trình quản lý tải xuống mạnh mẽ cho phép bạn tạm dừng và tiếp tục tải xuống, tải xuống trong nền và tải xuống nhiều tệp cùng một lúc. Xem vid... Đọc thêm
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android
Nhà phát triển
InShot Inc.
Xếp hạng nội dung
3+