WhatsApp là ứng dụng nhắn tin và gọi điện video miễn phí. Nó được sử dụng bởi hơn 2 tỷ người tại hơn 180 quốc gia. Nó đơn giản, an toàn và riêng tư để bạn có thể dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè và gia đình của mình. WhatsApp hoạt động trên các thiết bị di động và máy tính để bàn ngay cả trên các kết nối chậm. Tính năng WhatsApp Nhắn tin riêng tư trên khắp thế giới. ... Đọc thêm
Giấy phép
Miễn phí
Nền tảng
Android, iOS, Windows
Danh mục
Liên lạc
Xếp hạng nội dung
3+
Nhà phát triển
whatsapp.com

Được đề xuất